Contact foundation & ANBI

Mail us

Stichting Gross & Marinissen
Hooivletstraat 4
1086 VH Amsterdam
KvK-nummer: 65799593
RSIN/fiscaal nummer: 856264635

ANBI
Stichting Gross & Marinissen is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling) hetgeen betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft ten doel muziek voor cello, electronica en/of slagwerk te creëren en uit te voeren, en in verbinding te brengen met andere disciplines in de kunsten en daarbuiten.
De stichting tracht haar doel te bereiken door ondermeer:
a) het doen van concerten en andersoortige events;
b) het realiseren van samenwerkingen binnen en buiten de muziek en andere kunstvormen;
c) en het doen en openbaar maken van audio- en video-opname;
d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur (samenstelling en namen van de bestuurders):
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden:
Arthur van der Drift, voorzitter
Frans Curvers, secretaris
Renee ter Braake, penningmeester

Stichting G&M doelstelling, beleidsplan & activeiten

Jaarrekening 2020 Stichting Gross & Marinissen


Privacy

Stichting Gross & Marinissen respecteert de privacy van zijn bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Gross & Marinissen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In deze privacyverklaring staat omschreven welke gegevens Stichting Gross & Marinissen verzamelt en hoe we die gebruiken.

Stichting Gross & Marinissen verzamelt gegevens van
* Personen die zich aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief
* Personen die in de webshop een product hebben aangeschaft
Stichting Gross & Marinissen en de betrokken dataverwerkers hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Doel
Stichting Gross & Marinissen verzamelt persoonsgegevens van bezoekers voor de volgende doeleinden:
* Om de nieuwsbrief of brochure toe sturen aan de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld
* Om producten toe te kunnen sturen die in de Stichting Gross & Marinissen webshop zijn aangeschaft

Bij inschrijving worden de volgende gegevens bewaard:
Voornaam
Achternaam
E-mail adres
Onder elke e-mail nieuwsbrief staat een afmeldlink.

Kopers webshop
Bij inschrijving worden de volgende gegevens bewaard:
Voornaam
Achternaam
Adres
E-mail adres

Bezoekers Website
Voor het verzamelen van websitestatistieken maakt Stichting Gross & Marinissen gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies, aan de hand waarvan het websitegebruik van de bezoeker wordt bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Stichting Gross & Marinissen verstrekt. Stichting Gross & Marinissen krijgt zo inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand daarvan de website en de service aan bezoekers verbeteren. Google kan de verzamelde informatie aan derden geven indien zij daartoe wettelijk verplicht is of als derden informatie namens Google verwerken. Google mag de informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten dan Google Analytics.
U kunt een Google Browser Extensie installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met Google Analytics wordt gevolgd.

Bewaartermijn
Stichting Gross & Marinissen bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.
Contactgegevens van nieuwsbriefabonnees worden bewaard tot het moment dat de persoon zich afmeldt.

Recht op inzage en wijziging van uw gegevens
Uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief of uw gegevens wijzigen kan via de afmeldlink die u onderaan elke nieuwsbrief vindt. Voor alle andere vragen kunt u een e-mail sturen naar info@grossmarinissen.net.

Klacht indienen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Gross & Marinissen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Gross & Marinissen via info@grossmarinissen.net.
Wij steven ernaar binnen twee weken een reactie te sturen.

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie is op deze pagina te vinden. De vermelde datum geeft aan wanneer de laatste aanpassing is doorgevoerd.

Contactgegevens
Stichting Gross & Marinissen
Hooivletstraat 4
1086 VH Amsterdam
+31 (0)20 – 6251818
info@grossmarinissen.net